Thông báoThông báo bảo trìThông báo nạp và rút HBDC sẽ mở vào ngày 13 tháng 8 năm 2021, lúc 15:30 UTC+7 sau khi hoán đổi token

Thông báo nạp và rút HBDC sẽ mở vào ngày 13 tháng 8 năm 2021, lúc 15:30 UTC+7 sau khi hoán đổi token

Ngày xuất bản: lúc 2:10 12 tháng 8, 2021 (UTC+0)