Thông báoSự kiệnSự kiện giới thiệu mua IEO Crypto Media Network - Phần thưởng lên đến 25.000 CMN!

Sự kiện giới thiệu mua IEO Crypto Media Network - Phần thưởng lên đến 25.000 CMN!

Ngày xuất bản: lúc 6:02 31 tháng 8, 2021 (UTC+0)

Thời gian diễn ra: 01/9/2021, 08:00 giờ UTC+7 - kết thúc IEO

Thời gian phân phối: trong vòng 02 tuần sau khi tổng kết kết thúc IEO 

 

▶ Mua CMN, Nhận thêm phần thưởng CMN

Giá bán IEO của CMN: $1,5

  • 50 người tham gia IEO đầu tiên mua tối thiểu 750 CMN sẽ nhận thêm 15% CMN tương ứng tổng lượng IEO đã mua*.
  • 50 người tham gia IEO đầu tiên mua tối thiểu 300 đến 749 CMN sẽ nhận thêm 10% CMN tương ứng tổng lượng IEO đã mua*.

*Lượng IEO mà người được giới thiệu mua cũng được tính vào tổng lượng IEO đã mua của bạn.

Ví dụ:

Nếu bạn mua 600 CMN, người được bạn giới thiệu mua 150 CMN, tổng lượng CMN bạn đã mua sẽ được tính là 750, và bạn sẽ đủ điều kiện để nhận thưởng 112,50 CMN  (15% của 750 CMN).

▶ Giới thiệu bạn bè

 

Điều khoản & Điều kiện:

  • Các thông báo và việc phân phối phần thưởng có thể thay đổi dựa vào tình hình thực tế của ProBit Global.
  • Các mốc thời gian của sự kiện có thể thay đổi hoặc bị hủy bỏ tùy theo tình hình thực tế của Crypto Media Network và ProBit Global.
  • ProBit Global có quyền loại bỏ những người tham gia sự kiện lạm dụng các hoạt động nguy hại như tạo nhiều tài khoản.