Thông báoSự kiệnCuộc thi giao dịch Green Climate World (WGCB)

Cuộc thi giao dịch Green Climate World (WGCB)

Ngày xuất bản: lúc 2:18 15 tháng 9, 2021 (UTC+0)

Đường dẫn cuộc thi giao dịch MINTYS

Thời gian diễn ra: 17/9/2021, 13:00 giờ UTC+7 - 01/10/2021, 1:00 giờ UTC+7

Phần thưởng cuộc thi: 10.000 WGCB

Điều kiện tham gia sự kiện: Phải stake ít nhất 100 PROB để được tham gia sự kiện và không được giảm lượng PROB đã stake trong quá trình tham gia sự kiện.

Stake PROB 

Hướng dẫn stake

Giao dịch WGCB, Kiếm thêm WGCB

Cuộc thi giao dịch được tổ chức dành cho các cặp giao dịch  WGCB/USDT. Tổng phần thưởng trị giá 10.000 WGCB sẽ được phân phối cho Top 20 người giao dịch cao nhất theo thứ tự.  

Hạng 1: 620 WGCB

Hạng 2: 607,5 WGCB

Hạng 3: 595 WGCB

Hạng 4: 582,5 WGCB

Hạng 5: 570 WGCB

Hạng 6: 557,5 WGCB

Hạng 7: 545 WGCB

Hạng 8: 532,5 WGCB

Hạng 9: 520 WGCB

Hạng 10: 507,5 WGCB

Hạng 11: 495 WGCB

Hạng 12: 482,5 WGCB

Hạng 13: 470 WGCB

Hạng 14: 457,5 WGCB

Hạng 15: 445 WGCB

Hạng 16: 432,5 WGCB

Hạng 17: 420 WGCB

Hạng 18: 407,5 WGCB

Hạng 19: 395 WGCB

Hạng 20: 357,5 WGCB

 

*Stake càng nhiều PROB càng được giảm phí giao dịch 

Stake PROB để được giảm phí giao dịch dựa trên cấp độ thành viên thông qua lượng PROB stake. Stake PROB càng nhiều thì phí giao dịch càng thấp, stake PROB để tận hưởng được nhiều lợi ích.

Để biết thêm thông tin về phí giao dịch, vui lòng tham khảo tại đây

Stake PROB

Điều khoản:

  • Phải stake tối thiểu 100 PROB để được tham gia các cuộc thi giao dịch.
  • Người dùng không được giảm PROB đã stake trong thời gian cuộc thi giao dịch diễn ra.
  • Thứ hạng cạnh tranh giao dịch sẽ được xác định theo tổng khối lượng giao dịch được quy đổi của USDT
  • ProBit Global bảo lưu hoàn toàn quyền hủy bỏ hoặc sửa đổi quy tắc sự kiện.
  • ProBit Global bảo lưu quyền giải thích cuối cùng cho kết quả của các sự kiện này.
  • Trường hợp kết quả hòa, người nắm giữ nhiều PROB sẽ là người chiến thắng.