Thông báoThông báo bảo trìCặp giao dịch MOSS/BTC và MOSS/ETH sẽ huỷ niêm yết vào ngày 26/10/2021, lúc 10:00 UTC+7

Cặp giao dịch MOSS/BTC và MOSS/ETH sẽ huỷ niêm yết vào ngày 26/10/2021, lúc 10:00 UTC+7

Ngày xuất bản: lúc 11:29 22 tháng 10, 2021 (UTC+0)

Xin lưu ý rằng ProBit Global sẽ hủy niêm yết các cặp giao dịch MOSS/BTC và MOSS/ETH vào ngày 26 tháng 10 năm 2021, lúc 10:00 UTC+7 theo yêu cầu chính thức của dự án.

 

Vui lòng huỷ tất cả lệnh đặt với cặp BTC và ETH và di chuyển chúng sang cặp MOSS/USDT. 

 

Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của người dùng.

ProBit Global