Thông báoThông báo bảo trìProBit Global sẽ tạm hoãn nạp/rút MF từ ngày 27/10/2021, lúc 10:00 giờ UTC+7 để hỗ trợ swap token

ProBit Global sẽ tạm hoãn nạp/rút MF từ ngày 27/10/2021, lúc 10:00 giờ UTC+7 để hỗ trợ swap token

Ngày xuất bản: lúc 0:51 27 tháng 10, 2021 (UTC+0)

ProBit Global sẽ hỗ trợ swap token MEI FLEX. 

Nạp/rút MF sẽ tạm hoãn từ ngày 27/10/2021, lúc 10:00 giờ UTC+7 cho đến khi việc swap token hoàn tất. 

Địa chỉ smart contract mới: 0x062203ee9f2d9078439fca21f8e02aaaa792fd04

Chân thành cảm ơn sự hỗ trợ của người dùng,

ProBit Global