Thông báoSự kiệnSự kiện Staking Tr3zor (TR3)

Sự kiện Staking Tr3zor (TR3)

Ngày xuất bản: lúc 14:24 14 tháng 12, 2021 (UTC+0)

Tham gia sự kiện Staking TR3

 

Thời gian diễn ra: Ngày 04/01/2021, 14:00 giờ - 20/01/2022, 15:00 giờ

Khoảng thời gian trên mỗi lần staking: 60 hoặc 90 ngày

Phần thưởng hàng năm: Lên đến 27% TR3 mỗi năm

 

Stake TR3, Kiếm thêm TR3

Người dùng stake TR3 trên ProBit Global trong thời gian bắt buộc sẽ nhận được phần thưởng lên đến 27% TR3 mỗi năm như sau:

Screenshot__62_.png

 

▶ Điều khoản & Điều kiện

  • TR3 đã stake không thể được giao dịch hoặc rút trong thời gian staking.
  • Phần thưởng staking sẽ đươc phân phối sau khi kết thúc thời gian staking 60 hoặc 90 ngày kết thúc. Việc phân phối này được thực hiện tự động trong vòng vài ngày làm việc, vui lòng không liên hệ ProBit Global hoặc TR3 trong trường hợp này.
  • Nguyên tắc tham gia và thời gian của sự kiện có thể bị thay đổi, và sự kiện staking có thể bị hủy bỏ tùy theo tình hình thực tế của ProBit Global và dự án TR3 mà không có thông báo trước.
  • ProBit Global bảo lưu quyền giải thích cuối cùng về các nguyên tắc tham gia sự kiện Staking TR3.