Thông báoThông báo bảo trì[Cập nhật] ProBit Global sẽ hỗ trợ Airdrop Aquarius (AQUA) cho những người nắm giữ XLM

[Cập nhật] ProBit Global sẽ hỗ trợ Airdrop Aquarius (AQUA) cho những người nắm giữ XLM

Ngày xuất bản: lúc 6:05 11 tháng 1, 2022 (UTC+0)

ProBit Global sẽ hỗ trợ airdrop AQUA cho những người nắm giữ XLM.

Ngày chụp nhanh: lúc 0:00 15 tháng 1, 2022 (UTC+0)

Tiêu chí tính toán phân phối: Dựa trên tỷ lệ nắm giữ XLM tại thời điểm chụp nhanh.

*Để đủ điều kiện nhận airdrop AQUA, số lượng XLM tối thiểu được giữ trong tài khoản ProBit Global của mỗi người dùng tại ngày chụp nhanh ít nhất phải là 0,1 XLM.

Ngày phân phối đầu tiên: lúc 6:00 28 tháng 4, 2023 (UTC+0)

Ngày phân phối lần 2: lúc 6:00 28 tháng 7, 2023 (UTC+0)

AQUA sẽ được phân phối theo tỷ lệ cứ sau 3 tháng cho đến khi quá trình airdrop hoàn tất.

Để biết thêm thông tin về airdrop, vui lòng tham khảo tại đây:

https://medium.com/aquarius-aqua/announcing-aqua-airdrop-2-b338e21c2bf6

https://medium.com/aquarius-aqua/airdrop-2-important-updates-3b3cab17ddb2

Cảm ơn sự hỗ trợ của bạn,

ProBit Global