Thông báoSự kiện[ProBit Độc quyền - Kết quả đăng mua ETH]

[ProBit Độc quyền - Kết quả đăng mua ETH]

Ngày xuất bản: lúc 6:24 7 tháng 2, 2022 (UTC+0)

ETH_exclusive_vietnamese_v2_220118.png

Chúng tôi đã hoàn thành dữ liệu và xác định kết quả! 

Kết quả đăng ký

Giá cuối cùng (sau khi giảm 50%): 4.395,24 PROB (1.195,51 USDT)

Tổng đăng ký: 537,75580137 ETH 

Tổng phân phối: 30,20563268 ETH

Tỷ lệ đăng ký vượt mức: 17,81X

Phân phối ETH đã hoàn thành!

ETH đã được phân phối cho tất cả người tham gia đăng ký mua. Một thông báo sẽ được gửi vào email ProBit Global của bạn.

Giao dịch ETH

Cảm ơn vì đã làm nên sự thành công của sự kiện ProBit Độc quyền - ETH, luôn theo dõi sự kiện Độc quyền 24 giờ tiếp theo của chúng tôi nhé

ProBit Global