Thông báoSự kiệnCuộc thi giao dịch Ekta (EKTA)

Cuộc thi giao dịch Ekta (EKTA)

Ngày xuất bản: lúc 7:43 9 tháng 2, 2022 (UTC+0)

Đường dẫn cuộc thi giao dịch EKTA

 

Thời gian diễn ra: 10/02/2022, 15:00 giờ UTC+7 - 24/02/2022, 15:00 giờ UTC+7

Phần thưởng cuộc thi: 4.000 EKTA

 

Điều kiện tham gia sự kiện: Phải stake ít nhất 100 PROB để được tham gia sự kiện và không được giảm lượng PROB đã stake trong quá trình tham gia sự kiện.

Stake PROB 

Hướng dẫn stake

Giao dịch EKTA, Kiếm thêm EKTA

Cuộc thi giao dịch được tổ chức dành cho các cặp giao dịch EKTA/USDT. Tổng phần thưởng trị giá 50.000 EKTA sẽ được phân phối cho Top 10 người giao dịch cao nhất theo thứ tự. 

Hạng 1: 800 EKTA

Hạng 2: 600 EKTA

Hạng 3: 480 EKTA

Hạng 4: 400 EKTA

Hạng 5: 360 EKTA

Hạng 6: 340 EKTA

Hạng 7: 320 EKTA

Hạng 8: 280 EKTA

Hạng 9: 220 EKTA

Hạng 10: 200 EKTA

*Stake càng nhiều PROB càng được giảm phí giao dịch 

Stake PROB để được giảm phí giao dịch dựa trên cấp độ thành viên thông qua lượng PROB stake. Stake PROB càng nhiều thì phí giao dịch càng thấp, stake PROB để tận hưởng được nhiều lợi ích.

Để biết thêm thông tin về phí giao dịch, vui lòng tham khảo tại đây 

Stake PROB

Điều khoản:

  • Phải stake tối thiểu 100 PROB để được tham gia các cuộc thi giao dịch.
  • Người dùng không được giảm PROB đã stake trong thời gian cuộc thi giao dịch diễn ra.
  • Thứ hạng cạnh tranh giao dịch sẽ được xác định theo tổng khối lượng giao dịch được quy đổi theo USDT
  • ProBit Global bảo lưu hoàn toàn quyền hủy bỏ hoặc sửa đổi quy tắc sự kiện.
  • ProBit Global bảo lưu quyền giải thích cuối cùng cho kết quả của các sự kiện này.
  • Trường hợp kết quả hòa, người nắm giữ nhiều PROB sẽ là người chiến thắng.