Thông báoSự kiệnSự kiện Staking Tripedia (TRIPEDIA)

Sự kiện Staking Tripedia (TRIPEDIA)

Ngày xuất bản: lúc 8:16 4 tháng 4, 2022 (UTC+0)

tripedia.jpg

▶ Sự kiện Staking Tripedia (TRIPEDIA)

Thời gian diễn ra: 07/4/2022, 15:00 giờ UTC+7 - 10/5/2022, 15:00 giờ UTC+7

Tổng phân phối tối đa cho sự kiện này: 200.000.000 TRIPEDIA

Lượng staking tối thiệu: 30.000 TRIPEDIA

Thời gian Staking: 180/365 ngày

Phần thưởng hàng năm: Lên đến 365% TRIPEDIA mỗi năm

Tổng phần thưởng cho sự kiện: 730.000.000 TRIPEDIA

Tham gia sự kiện Staking TRIPEDIA 

Stake TRIPEDIA, Kiếm thêm TRIPEDIA 

Người dùng stake TRIPEDIA trên ProBit Global trong thời gian yêu cầu sẽ nhận phần thưởng lên đến 365% TRIPEDIA hàng năm theo cấu trúc sau:

vn.PNG

▶ Điều khoản & Điều kiện

  • Tripedia đã stake không thể được giao dịch hoặc rút trong thời gian staking.
  • Sự kiện Staking Tripedia sẽ khả dụng cho đến khi có thông báo mới.
  • Phần thưởng staking sẽ đươc phân phối sau khi kết thúc thời gian staking 180 ngày kết thúc. Việc phân phối được thực hiện tự động trong vòng vài ngày làm việc, vui lòng không liên hệ ProBit Global hoặc Tripedia trong trường hợp này.
  • Nguyên tắc tham gia và thời gian của sự kiện có thể bị thay đổi, và sự kiện staking có thể bị hủy bỏ tùy theo tình hình thực tế của ProBit Global và dự ánTripedia mà không có thông báo trước.
  • ProBit Global bảo lưu quyền giải thích cuối cùng về các nguyên tắc tham gia sự kiện Staking Tripedia.