Thông báoThông báo bảo trìThông báo tạm ngưng nạp, rút và giao dịch METAQ kể từ ngày 23/4/2022

Thông báo tạm ngưng nạp, rút và giao dịch METAQ kể từ ngày 23/4/2022

Ngày xuất bản: lúc 2:20 25 tháng 4, 2022 (UTC+0)

*Cập nhật ngày  02/5/2022:

Nạp, rút và giao dịch METAQ sẽ trở lại bình thường ngày 02/5/2022, 15:00 giờ UTC+7.

 

Kể từ ngày 23 tháng 4 năm 2022, việc nạp, rút và giao dịch của METAQ đã tạm thời bị tạm ngừng.

 

Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin ngay sau khi các dịch vụ trở lại bình thường.

 

Cảm ơn vì sự kiên nhẫn của quý khách hàng,

ProBit Global