Thông báoThông báo bảo trìTính năng Nạp/Rút token hệ Solana đã bị tạm ngưng do Mainnet ngừng hoạt động

Tính năng Nạp/Rút token hệ Solana đã bị tạm ngưng do Mainnet ngừng hoạt động

Ngày xuất bản: lúc 6:18 2 tháng 6, 2022 (UTC+0)

Cập nhật ngày 21 tháng 6 năm 2022:

Mainnet đã hoạt động trở lại bình thường, Tất cả tính năng Nạp/Rút token đã được mở lại!

 

Tất cả các tính năng Nạp/Rút token dựa trên Solana (SPL) sau đây đã bị tạm ngưng:

SOL

FUS

KIN

QMC

RAY

Chúng tôi sẽ cung cấp thêm thông tin về các bản cập nhật mới ngay khi có thể tiếp tục nạp và rút tiền như bình thường.

 

Vui lòng theo dõi tại đây để có những cập nhật mới nhất trên Solana:

 

https://twitter.com/SolanaStatus

 

Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này.

 

ProBit Global