Thông báoSự kiệnChiến dịch Hold Tron (TRX) tự động; Lên đến 6% mỗi năm

Chiến dịch Hold Tron (TRX) tự động; Lên đến 6% mỗi năm

Ngày xuất bản: lúc 4:34 22 tháng 5, 2020 (UTC+0)

Cập nhật: Từ ngày 1 tháng 9 năm 2022, ảnh chụp nhanh hold TRX sẽ được thực hiện lúc 07:00 UTC+7, thay vì 22:00 UTC+7 trước đó.

Thời gian sự kiện: thứ năm ngày 28/05/2020 lúc 15:00 UTC+7 - cho đến khi có thông báo mới

Phần thưởng hàng năm: Lên đến 6% mỗi năm bằng TRX; Có biến đổi.

Thời gian khóa: Không có

Thông tin chi tiết

Cách nhận phần thưởng: Gửi TRX vào ProBit Global Wallet.

Phân phối phần thưởng: Phần thưởng được phân phối vào ngày 1 của tháng tiếp theo.

Ví dụ: Phần thưởng cho người sở hữu TRX trong khoảng thời gian từ ngày 1 đến ngày 31 tháng 7 sẽ được phân phối vào ngày 1 tháng 8.

Kiểm tra phân phối của bạn ở đây:

https://www.probit.com/user-center/history/distribution

⯈ Giữ TRX, nhận TRX

Người dùng nắm giữ TRX trên ProBit Global sẽ nhận được phần thưởng TRX hàng ngày với tỷ lệ hàng năm lên đến 6%. Điều này là tự động và người dùng không cần thực hiện hành động nào khác ngoài việc giữ TRX trong ProBit Global.

 

 ⯈ Điều khoản & Điều kiện

  • Chiến dịch nắm giữ TRX sẽ tiếp tục cho đến khi có thông báo mới.
  • Phần thưởng được phân phối vào ngày 1 của tháng tiếp theo. (Ví dụ: Phần thưởng cho người sở hữu TRX từ ngày 1 đến ngày 31/07 sẽ được phân phối vào ngày 01/08.)
  • Số tiền thưởng cho mỗi người dùng sẽ tỷ lệ thuận với lượng TRX của người dùng đang nắm giữ dựa trên ảnh chụp nhanh được chụp lúc 22:00 UTC+7 hàng ngày bắt đầu từ ngày 1 hằng tháng. Các lệnh mở TRX cũng được tính vào phần nắm giữ TRX của người dùng.
  • Lãi suất hàng năm “lên đến 6%” chỉ là một tỷ lệ kỳ vọng và nên được coi như một kim chỉ nam. Tỷ lệ phần thưởng hiệu quả thực tế có thể thấp hơn tỷ lệ mong đợi.
  • Các quy tắc và ngày tháng của chiến dịch có thể thay đổi và có thể bị ProBit Global đơn phương hủy bỏ mà không cần thông báo thêm.
  • ProBit Global bảo lưu quyền giải thích cuối cùng về các quy tắc cho chiến dịch.