Thông báoThông báo bảo trìMTXLT sẽ được niêm yết lại vào ngày 09/9/2020, lúc 16:00 giờ Hàn Quốc, TXL sẽ được niêm yết vào ngày 10/9/2020, lúc 16:00 giờ Hàn Quốc

MTXLT sẽ được niêm yết lại vào ngày 09/9/2020, lúc 16:00 giờ Hàn Quốc, TXL sẽ được niêm yết vào ngày 10/9/2020, lúc 16:00 giờ Hàn Quốc

Ngày xuất bản: lúc 1:54 1 tháng 9, 2020 (UTC+0)

Sàn giao dịch ProBit sẽ niêm yêt lại token MTXLT vào ngày 9/9/2020, lúc 16:00 giờ Hàn Quốc nhờ vào hoán đổi token sắp diễn ra. TXL sẽ được niêm yết vào ngày 10/9/2020, lúc 16:00 giờ Hàn Quốc bao gồm cặp giao dịch TXL/BTC. 

Để biết thêm thông tin về hoán đổi token, vui lòng tham khảo ở đây: 

https://medium.com/tixlcurrency/migrating-from-mtxlt-to-txl-on-probit-7dcf04e728cb

 

Cảm ơn sự hợp tác của quý khách hàng,

Sàn giao dịch ProBit