Thông báoThông báo bảo trìSàn giao dịch ProBit không hỗ trợ chuyển đổi mainnet cho Gard

Sàn giao dịch ProBit không hỗ trợ chuyển đổi mainnet cho Gard

Ngày xuất bản: lúc 7:04 4 tháng 9, 2020 (UTC+0)

Vui lòng lưu ý rằng Sàn giao dịch ProBit không hỗ trợ chuyển đổi mainnet cho Gard. 

Giao dịch đã bị vô hiệu và rút tiền sẽ vẫn mở cho đến ngày 07/9/2020, lúc 18:00 giờ Hàn Quốc vì vậy hãy hoàn thành tất cả các khoản rút tiền theo thời hạn.

 

 

Cảm ơn sự hợp tác của các bạn,

Sàn giao dịch ProBit