Thông báoThông báo bảo trìNạp và rút coin SBP sẽ bị đình chỉ kể từ ngày 22/9/2020, lúc 10:00 giờ Hàn Quốc vì chuyển đổi token Berry

Nạp và rút coin SBP sẽ bị đình chỉ kể từ ngày 22/9/2020, lúc 10:00 giờ Hàn Quốc vì chuyển đổi token Berry

Ngày xuất bản: lúc 8:35 18 tháng 9, 2020 (UTC+0)

Tất cả giao dịch, nạp, rút coin SBP sẽ tạm thời không được thực hiện từ ngày 22/9/2020, lúc 10:00 giờ Hàn  Quốc vì chuyển đổi token BERRY. Xin lưu ý rằng SBP đã hoàn tất di chuyển từ blockchain Klaytn sang blockchain Luniverse.

Chúng tôi sẽ sớm cập nhật về ngày niêm yết BERRY.

 

 

Cảm ơn sự hợp tác của quý khách hàng,

Sàn giao dịch ProBit