Thông báoSự kiệnSự kiện Staking Sodacoin (SOC) - Kiếm phần thưởng là BTC nhé!

Sự kiện Staking Sodacoin (SOC) - Kiếm phần thưởng là BTC nhé!

Ngày xuất bản: lúc 1:38 8 tháng 10, 2020 (UTC+0)

Thời gian diễn ra sự kiện: 8/10/2020, thứ 5 16:00 giờ Hàn Quốc - 14/8/2020, thứ 4 16:00 giờ Hàn Quốc

Thời gian cho mỗi lần đặt cược: 90 ngày

Mỗi tài khoản cần đặt cược tối thiểu: 10.000 SOC mỗi lần

Mỗi tài khoản cần đặt cược tối đa: Không giới hạn trong thời gian diễn ra sự kiện.

 

Tham gia sự kiện Staking SOC

 

Đặt cược SOC, Kiếm thêm BTC

Người dùng đặt cược SOC trên Sàn giao dịch ProBit trong vòng 90 ngày sẽ nhận phần thưởng là BTC như sau:

SOC_STAKING_08OCT20.png

 

▶ Điều khoản & Điều kiện

  • SOC đã đặt cược không thể giao dịch hoặc bị rút trong thời gian đặt cược diễn ra.
  • Chiến dịch đặt cược SOC sẽ có hiệu lực cho đến khi có thông báo tiếp theo.
  • Phần thưởng đặt cược sẽ được phân phối trong vòng vài ngày sau thời gian đặt cược (90 ngày).
  • Phần thưởng BTC sẽ được tính dựa trên giá trị đồng tiền Hàn Quốc (KRW) của SOC là 16 KRW. Giá BTC được áp dụng được dựa trên giá BTC/KRW trên sàn giao dịch vào ngày 14/10/2020, lúc 16:00 giờ Hàn Quốc.
  • Sự kiện staking được tiến hành bởi Soda Coin và đội ngũ Soda Coin chịu trách nhiệm cuối cùng cho việc phân phối phần thưởng.
  • Các nguyên tắc và thời gian của chiến dịch có thể được thay đổi và sự kiện đặt cược có thể bị hủy bỏ tùy theo tình hình thực tế của Sàn giao dịch ProBit và đội ngũ Soda Coin mà không có thông báo trước.
  • Sàn giao dịch ProBit có quyền giải thích cuối cùng về các nguyên tắc của sự kiện đặt cược Sodacoin.