Thông báoSự kiệnSự kiện đặt cược VKENAF(VKNF) – Phần thưởng lên đến 180.000 VKNF

Sự kiện đặt cược VKENAF(VKNF) – Phần thưởng lên đến 180.000 VKNF

Ngày xuất bản: lúc 4:37 19 tháng 10, 2020 (UTC+0)

Thời gian diễn ra: 26/10/2020, thứ Hai lúc 10:00 giờ Hàn Quốc – đến khi kết thúc phân phối 

Tổng phân phối đặt cược tối đa cho sự kiện: 300.000 VKNF

Thời gian cho mỗi lần đặt cược: 90 ngày

Tổng phân phối tối thiểu cho một tài khoản: 100 VKNF

 

Tham gia sự kiện Đặt cược VKNF

 

Đặt cược VKNF, Kiếm thêm VKNF

Người dùng đặt cược VKNF trên Sàn giao dịch ProBit trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ nhận phần thưởng theo cơ cấu sau:

VKNF_19Oct20.png

Điều khoản & Điều kiện

  • VKNF đã đặt cược không thể giao dịch hoặc bị rút trong thời gian đặt cược diễn ra.
  • VKNF đã đặt cược không thể được giải phóng trong thời gian đặt cược diễn ra.
  • Thời gian đặt cược là 90 ngày được tính từ ngày mà việc đặt cược được thiết lập.
  • Phần thưởng đặt cược sẽ được phân phối sai thời gian đặt cược 90 ngày. Việc phân phối là tự động diễn ra sau một vài ngày làm việc.
  • Các nguyên tắc và thời gian của chiến dịch có thể được thay đổi và sự kiện đặt cược có thể bị hủy bỏ tùy theo tình hình thực tế của Sàn giao dịch ProBit và đội ngũ VKNF mà không có thông báo trước.
  • Sàn giao dịch ProBit có quyền giải thích cuối cùng về các nguyên tắc của sự kiện đặt cược VKNF.