Thông báoThông báo bảo trìBTCHEDGE sẽ hủy niêm yết ngày từ 08/12/2020, lúc 12:00 KST

BTCHEDGE sẽ hủy niêm yết ngày từ 08/12/2020, lúc 12:00 KST

Ngày xuất bản: lúc 7:12 2 tháng 12, 2020 (UTC+0)

Vui lòng lưu ý rằng Sàn giao dịch ProBit sẽ đóng nạp và hủy niêm yết BTCHEDGE từ ngày 08/12/2020, lúc 12:00 giờ Hàn Quốc. Việc rút vẫn được duy trì sau khi hủy niêm yết.

 

Chân thành cảm ơn sự hỗ trợ của quý khách hàng.

Sàn giao dịch ProBit