Thông báoSự kiện[ProBit Độc quyền - Kết quả đăng ký UFT]

[ProBit Độc quyền - Kết quả đăng ký UFT]

Ngày xuất bản: lúc 5:31 10 tháng 12, 2020 (UTC+0)

uft_event_vietnamese_201130.png

Chúng tôi đã hoàn thành dữ liệu và xác định kết quả!

 

Kết quả đăng ký

Giá cuối cùng (sau khi giảm 50%): 1.059254 PROB (0.3099 USDT)

Tổng đăng ký: 287,180.530848833 UFT

Tổng phân phối: 16,133.0787516497 UFT

Tỷ lệ đăng ký vượt mức: 17.8X

 

Phân phối UFT đã hoàn thành!

UFT đã được phân phối cho tất cả người tham gia đăng ký mua. Một thông báo sẽ được gửi vào email ProBit của bạn.

 

Giao dịch UFT

Các cặp giao dịch: UFT/KRW, UFT/USDT

 

Cảm ơn vì đã làm nên sự thành công của sự kiện ProBit Độc quyền - UFT, luôn theo dõi sự kiện Độc quyền 24 giờ tiếp theo của chúng tôi nhé!

 

Sàn giao dịch ProBit