Thông báoSự kiện[ProBit Độc quyền Lite - Kết quả đăng ký mua EASY]

[ProBit Độc quyền Lite - Kết quả đăng ký mua EASY]

Ngày xuất bản: lúc 7:34 4 tháng 2, 2021 (UTC+0)

EASYFI_exclusive_28jan21.png

Chúng tôi đã hoàn thành dữ liệu và xác định kết quả! 

 

Kết quả đăng ký

Giá cuối cùng (sau khi giảm 50%): 12,96057357 PROB (4,945 USDT)

Tổng đăng ký: 19.324,9132294845 EASY

Tổng phân phối:1.011,12234580384 EASY

Tỷ lệ đăng ký vượt mức: 19,11 lần

 

Phân phối EASY đã hoàn thành!

EASY đã được phân phối cho tất cả người tham gia đăng ký mua. Một thông báo sẽ được gửi vào email ProBit của bạn.

 

Giao dịch EASY

Cặp giao dịch: EASY/KRW, EASY/BTC, EASY/USDT

Cảm ơn vì đã làm nên sự thành công của sự kiện ProBit Độc quyền Lite - EASY, luôn theo dõi sự kiện Độc quyền 24 giờ tiếp theo của chúng tôi nhé!

 

Sàn giao dịch ProBit