Thông báoThông báo bảo trìThông báp việc nạp và rút VRA bị tạm hoãn từ ngày 08/02/2021, lúc 10:00 giờ Hàn Quốc vì hoán đổi token

Thông báp việc nạp và rút VRA bị tạm hoãn từ ngày 08/02/2021, lúc 10:00 giờ Hàn Quốc vì hoán đổi token

Ngày xuất bản: lúc 1:54 5 tháng 2, 2021 (UTC+0)

ProBit sẽ tạm thời hoãn việc nạp và rút Verasity (VRA) vào ngày 08/02/2021, lúc 10:00 giờ Hàn Quốc để tiến hành hoán đổi token. Chức năng giao dịch sẽ không bị ảnh hưởng trong quá trình nâng cấp này.

Việc nạp cho token ERC777 VRA mới sẽ sẵn sàng từ ngày 09/02/2021, lúc 18:00 giờ Hàn Quốc do sự tích hợp hợp đồng thông minh ERC777 Verasity (VRA). 

Vui lòng lưu ý rằng một khi hoàn thành nâng cấp hợp đồng thông minh, token ERC20 Verasity (VRA) sẽ không còn được hỗ trợ trên Sàn giao dịch ProBit nữa.

 

Cảm ơn sự hỗ trợ của các bạn,

Sàn giao dịch ProBit