Thông báoThông báo bảo trìCông dân và cư dân Singapore được thêm vào danh sách các quốc gia bị cấm truy cập ProBit Toàn cầu và ProBit

Công dân và cư dân Singapore được thêm vào danh sách các quốc gia bị cấm truy cập ProBit Toàn cầu và ProBit

Ngày xuất bản: lúc 1:11 3 tháng 12, 2020 (UTC+0)

Vui lòng lưu ý rằng Singapore đã được thêm vào danh sách các quốc gia không được phép truy cập ProBit Global và ProBit. Công dân và cư dân Singapore sẽ bị hạn chế truy cập trang web bắt đầu từ ngày 02/01/2021. 

Các tài khoản sau sẽ bị giới hạn truy cập:

  • Thiết bị đăng nhập từ địa chỉ IP Singapore
  • Tài khoản đã hoàn thành KYC với danh tính người Singapore

Người dùng bị ảnh hưởng nên hủy tất cả các lệnh đặt đang mở và rút coin trước ngày 01 tháng 01 năm 2021. Nếu bạn đã bị hạn chế sai bởi chính sách hạn chế IP của chúng tôi, bạn nên ngừng sử dụng dịch vụ VPN thông qua các máy chủ của Singapore.

Người dùng bị ảnh hưởng có thể gửi email cho chúng tôi tại đến địa chỉ [email protected] để được hỗ trợ nếu cần.

 

Trân trọng cảm ơn,

Sàn giao dịch ProBit