Thông báoSự kiện[ProBit Độc quyền - Kết quả đăng ký mua BTC]

[ProBit Độc quyền - Kết quả đăng ký mua BTC]

Ngày xuất bản: lúc 7:17 2 tháng 2, 2021 (UTC+0)

BTC_official_12JAN21.jpg

Chúng tôi đã hoàn thành dữ liệu và xác định kết quả! 

Kết quả đăng ký

Giá cuối cùng (sau khi giảm 50%): 40.555,77663487 PROB (16.053,45 USDT)

Tổng đăng ký: 28,5737340324994 BTC

Tổng phân phối: 1,55729765252952 BTC

Tỷ lệ đăng ký vượt mức: 18,35X

 

Phân phối BTC đã hoàn thành!

BTC đã được phân phối cho tất cả người tham gia đăng ký mua. Một thông báo sẽ được gửi vào email ProBit của bạn.

 

Giao dịch BTC

 

Cảm ơn vì đã làm nên sự thành công của sự kiện ProBit Độc quyền - BTC, luôn theo dõi sự kiện Độc quyền 24 giờ tiếp theo của chúng tôi nhé!

 

Sàn giao dịch ProBit