Thông báoSự kiện[ProBit Độc quyền Lite - Kết quả đăng ký mua DOT]

[ProBit Độc quyền Lite - Kết quả đăng ký mua DOT]

Ngày xuất bản: lúc 6:10 19 tháng 3, 2021 (UTC+0)

dot_event_vietnamese_210311.png

Chúng tôi đã hoàn thành dữ liệu và xác định kết quả! 

 

Kết quả đăng ký

Giá cuối cùng (sau khi giảm giá 50%): 38,37661517 PROB (16,5944 USDT)

Tổng đăng ký: 12.212,6984938891 DOT

Tổng phân phối: 301,30646483 DOT

Tỷ lệ đăng ký vượt mức: gấp 40,53 lần

 

Phân phối DOT đã hoàn thành!

DOT đã được phân phối cho tất cả người tham gia đăng ký mua. Một thông báo sẽ được gửi vào email ProBit của bạn.

 

Giao dịch DOT

 

Cảm ơn vì đã làm nên sự thành công của sự kiện ProBit Độc quyền Lite - DOT, luôn theo dõi sự kiện Độc quyền tiếp theo của chúng tôi nhé!

 

Sàn giao dịch ProBit.