Thông báoSự kiệnCuộc thi giao dịch GorillaDiamond (GDT)

Cuộc thi giao dịch GorillaDiamond (GDT)

Ngày xuất bản: lúc 6:55 20 tháng 5, 2021 (UTC+0)

Đường dẫn cuộc thi giao dịch GDT

 

Thời gian diễn ra: 21/5/2021, 10:00 giờ VN - 03/6/2021, 10:00 giờ VN

Phần thưởng cuộc thi: 50.000.000.000 GDT

 

Điều kiện tham gia sự kiện: Phải stake ít nhất 100 PROB để được tham gia sự kiện và không được giảm lượng PROB đã stake trong quá trình tham gia sự kiện.

Stake PROB: https://www.probit.com/vi-vn/stake/PROB

Hướng dẫn stake: https://support.probit.com/hc/vi-vn/articles/360039717011-How-to-Stake-PROB

 

▶ Giao dịch GDT, Kiếm thêm GDT

Cuộc thi giao dịch được tổ chức dành cho các cặp giao dịch GDT/BTC, GDT/USDT. Tổng phần thưởng trị giá 50.000.000.000 GDT sẽ được phân phối cho Top 20 người giao dịch cao nhất theo thứ tự.

 

Hạng 1: 3.100.000.000 GDT

Hạng 2: 3.037.500.000 GDT

Hạng 3: 2.975.000.000 GDT

Hạng 4: 2.912.500.000 GDT

Hạng 5: 2.850.000.000 GDT

Hạng 6: 2.787.500.000 GDT

Hạng 7: 2.725.000.000 GDT

Hạng 8: 2.662.500.000 GDT

Hạng 9: 2.600.000.000 GDT

Hạng 10: 2.537.500.000 GDT

Hạng 11: 2.475.000.000 GDT

Hạng 12: 2.412.500.000 GDT

Hạng 13: 2.350.000.000 GDT

Hạng 14: 2.287.500.000 GDT

Hạng 15: 2.225.000.000 GDT

Hạng 16: 2.162.500.000 GDT

Hạng 17: 2.100.000.000 GDT

Hạng 18: 2.037.500.000 GDT

Hạng 19: 1.975.000.000 GDT

Hạng 20: 1.787.500.000 GDT

 

*Stake càng nhiều PROB càng được giảm phí giao dịch 

Stake PROB để được giảm phí giao dịch dựa trên cấp độ thành viên thông qua lượng PROB stake. Stake PROB càng nhiều thì phí giao dịch càng thấp, stake PROB để tận hưởng được nhiều lợi ích.

Để biết thêm thông tin về phí giao dịch, vui lòng tham khảo: https://www.probit.com/vi-vn/trading-fee 

Stake PROB! https://support.probit.com/hc/vi-vn/articles/360039717011-How-to-Stake-PROB

 

Điều khoản:

  • Sàn giao dịch ProBit bảo lưu hoàn toàn quyền hủy bỏ hoặc sửa đổi quy tắc sự kiện.
  • Sàn giao dịch ProBit bảo lưu quyền giải thích cuối cùng cho kết quả của các sự kiện này.
  • Trường hợp kết quả hòa, người nắm giữ nhiều PROB sẽ là người chiến thắng.