Thông báoSự kiện[ProBit Độc quyền - Kết quả đăng ký mua AXS]

[ProBit Độc quyền - Kết quả đăng ký mua AXS]

Ngày xuất bản: lúc 6:50 31 tháng 5, 2021 (UTC+0)

axs_event_vietnamese_210421.png

Chúng tôi đã hoàn thành dữ liệu và xác định kết quả! 

 

Kết quả đăng ký

Giá cuối cùng (sau khi giảm 50%): 4,06556659 PROB (2,0583 USDT)

Tổng đăng ký: 210.444,03801046 AXS

Tổng phân phối: 6.072,97284167 AXS

Tỷ lệ đăng ký vượt mức: 34,65 lần

 

PROB từ việc đăng ký mua ASX sẽ được chuyển vào quỹ Dự trữ PROB

 

Phân phối AXS đã hoàn thành!

AXS đã được phân phối cho tất cả người tham gia đăng ký mua. Một thông báo sẽ được gửi vào email ProBit Global của bạn.

 

Chi tiết niêm yết AXS

AXS sẽ được niêm yết ngày 31/5/2021, 15:30 giờ VN bao gồm các cặp giao dịch AXS/USDT, AXS/BTC

 

Cảm ơn vì đã làm nên sự thành công của sự kiện ProBit Độc quyền - AXS, luôn theo dõi sự kiện Độc quyền tiếp theo!

 

ProBit Global