Hướng dẫn cách stake PROB

Ngày xuất bản: lúc 6:53 12 tháng 2, 2020 (UTC+0)

Cách Stake PROB

 1. Đăng nhập vào tài khoản ProBit Global của bạn và truy cập trang PROB Stake.
 2. Bạn có thể truy cập trang theo hai cách:
 1. Nhấp vào 'Sự kiện', chuyển đến 'Stake' và nhấp vào biểu ngữ "Tại sao stake PROB".

 B) Đi tới ‘Trang của tôi’ và trong phần ‘Thành viên’, hãy nhấp vào nút ‘Stake’’.

 1. Trang sau sẽ hiển thị:

 1. Nhập số tiền PROB bạn muốn stake vào ô ‘SỐ LƯỢNG’ ở bên phải.

★ Lưu ý rằng tất cả các PROB đã stake đều bị khóa trong 180 ngày. Trong thời gian Khóa, không thể hủy bỏ token và sẽ không có sẵn để gửi, rút ​​và / hoặc giao dịch.

 1. Đọc kỹ các lưu ý trước khi đánh dấu vào các hộp kiểm bắt buộc.

 1. Nhấn vào nút ‘STAKE.

Xin chúc mừng! Bây giờ bạn đã stake PROB!

Cách huỷ stake PROB

 1. Đăng nhập vào tài khoản ProBit Global của bạn và truy cập trang PROB Stake.

 1. Trong ô bên phải, chọn tab 'UNSTAKE'

 1. Nhập số lượng PROB bạn muốn hủy bỏ hoặc nhấp vào nút "100%" để nhập toàn bộ số tiền có sẵn để hủy bỏ.

 1. Đọc kỹ các lưu ý trước khi đánh dấu vào các ô kiểm bắt buộc.

Nhấp vào nút 'UNSTAKE'. Các token của bạn sẽ được trả về số dư khả dụng của bạn.

Cách đặt các token khác và tham gia các sự kiện stake

Để tìm hiểu thêm về việc stake, hãy tham khảo bài viết dưới đây: