Algobit Coin (AGCOIN) IEO

Danh sách đã được xác nhận

2021-03-16 05:00 ~ 2021-03-21 14:59 (GMT+0)

32% Bonus : PROB 30% Bonus : BTC, ETH, XRP, USDT

Mua PROBSố dư tài khoản khả dụng0.00000000PROB
Thanh toán
PROB
25%
50%
75%
100%
Bạn nhận
0
AGCOIN
Kết thúc Sale số.1st

Giá trị ước tính0 USDT

Giá1 USDT

Số lượng mua0 AGCOIN

Bonus0 AGCOIN

Số lượng bao gồm cả Bonus0 AGCOIN

Chi tiết

Name
Algobit Coin (AGCoin)
Date
2021-03-16 05:00 (GMT+0)
Price
1 AGCOIN = 1 USDT
Bonus
32% Bonus for PROB
30% Bonus for BTC, ETH, XRP, USDT
Bonus Lockup
Softcap
5,000,000 USDT
Hardcap
150,000,000 USDT
Usage
Whitepaper
Tech
Solidity, Node.JS, Ethereum, MongoDB, Angular

CẨN THẬN

  • Sale and purchase of Algobit Coin take place between you and Algobit Coin (the “Issuer”) and ProBit is neither a seller nor a party as any capacity in the sale of Algobit Coin
  • Purchase of Algobit Coin is final and there will be no refunds or cancellations
  • Please contact the Issuer for any inquiries regarding Algobit Coin
  • Distribution schedule of Algobit Coin is to be determined by the Issuer.
  • Xem các điều khoản

Thông báo về Giá

  • BTC,ETH,XRP: Giá US$ đăng bởi CoinMarketCap tại https://coinmarketcap.com vào 8:00 sáng mỗi ngày (giờ Hàn Quốc)
  • 1 USDT = 1 US$
  • PROB: giá khối lượng trung bình của 10 phút trước từ thị trường PROB/USDT tại ProBit Global được cập nhật mỗi phút.