Azultec (AZU) IEO

3rd
Danh sách đã được xác nhận
2019-06-20 05:00 ~ 2019-06-27 04:59 (UTC+0)
Mua PROBSố dư tài khoản khả dụng0.00000000PROB
Thanh toán
PROB
25%
50%
75%
100%
Bạn nhận
0
AZU
Kết thúc bán

Giá trị ước tính0 USDT

Giá0.024 USDT

Số lượng mua0 AZU

Bonus0 AZU

Số lượng bao gồm cả Bonus0 AZU

Chi tiết

Name
Azultec (AZU)
Date
2019-06-20(Thursday) 2:00 PM (GMT+9)
Price
1 AZU = 0.024 USD
Bonus
10% for USDT, BTC, ETH, XRP, 15% for PROB
Bonus Lockup
3 Months
Softcap
None
Hardcap
$431,100 (IEO)
Usage
In the azultec ecosystem you can use Azul Tokens to get discount on products and services. You can gain additional Token by staking AZU in our rendering farms and offering cloudservices on your azultec products.
Whitepaper
Tech
ERC-20
Minimum purchase
50 AZU

CẨN THẬN

  • Sale and purchase of AZU take place between you and AZU (the “Issuer”) and ProBit is neither a seller nor a party as any capacity in the sale of AZU
  • Purchase of AZU is final and there will be no refunds or cancellations
  • Please contact the Issuer for any inquiries regarding AZU
  • Distribution schedule of AZU is to be determined by the Issuer.
  • Xem các điều khoản

Thông báo về Giá

  • BTC,ETH,XRP: Giá USD đăng bởi CoinMarketCap tại https://coinmarketcap.com vào 23:00 giờ mỗi ngày (giờ UTC)
  • 1 USDT = 1 USD
  • PROB: giá khối lượng trung bình của 10 phút trước từ thị trường PROB/USDT tại ProBit Global được cập nhật mỗi phút.