BAA (BAA) IEO

Listing on thg 6 20

2024-05-20 03:00 ~ 2024-05-24 03:00 (UTC+0)

15% Bonus : PROB 10% Bonus : BTC, ETH, USDT

Mua PROBSố dư tài khoản khả dụng0.00000000PROB
Thanh toán
PROB
25%
50%
75%
100%
Bạn nhận
0
BAA
Kết thúc bán

Giá trị ước tính0 USDT

Giá0.0015 USDT

Số lượng mua0 BAA

Bonus0 BAA

Số lượng bao gồm cả Bonus0 BAA

CẨN THẬN

  • Sale and purchase of BAA take place between you and BAA (the "Issuer") and ProBit is neither a seller nor a party as any capacity in the sale of BAA
  • Purchase of BAA is final and there will be no refunds or cancellations
  • Please contact the Issuer for any inquiries regarding BAA
  • Distribution schedule of BAA is to be determined by the Issuer
  • Xem các điều khoản

Thông báo về Giá

  • BTC,ETH: Giá USD đăng bởi CoinMarketCap tại https://coinmarketcap.com vào 23:00 giờ mỗi ngày (giờ UTC)
  • 1 USDT = 1 USD
  • PROB: giá khối lượng trung bình của 10 phút trước từ thị trường PROB/USDT tại ProBit Global được cập nhật mỗi phút.