BHAX Token (BHAX) IEO

2ndDanh sách đã được xác nhận

2021-07-21 01:00 ~ 2021-08-05 01:00 (UTC+0)

10% Bonus : PROB 5% Bonus : BTC, ETH, XRP, USDT

Mua PROBSố dư tài khoản khả dụng0.00000000PROB
Thanh toán
PROB
25%
50%
75%
100%
Bạn nhận
0
BHAX
Kết thúc bán Vòng.2nd

Giá trị ước tính0 USDT

Giá0.0125 USDT

Số lượng mua0 BHAX

Bonus0 BHAX

Số lượng bao gồm cả Bonus0 BHAX

Chi tiết

Name
BHAX Token (BHAX)
Date
2021-07-21 01:00 (UTC+0)
Price
1 BHAX = 0.0125 USDT
Homepage
Bonus
10% Bonus for PROB
5% Bonus for BTC, ETH, XRP, USDT
Bonus Lockup
Softcap
2,500,000 USDT
Hardcap
25,000,000 USDT
Usage
Whitepaper
Tech
Minimum purchase
1,000 BHAX

CẨN THẬN

  • Sale and purchase of BHAX Token take place between you and BHAX Token (the “Issuer”) and ProBit is neither a seller nor a party as any capacity in the sale of BHAX Token
  • Purchase of BHAX Token is final and there will be no refunds or cancellations
  • Please contact the Issuer for any inquiries regarding BHAX Token
  • Distribution schedule of BHAX Token is to be determined by the Issuer.
  • Xem các điều khoản

Thông báo về Giá

  • BTC,ETH,XRP: Giá USD đăng bởi CoinMarketCap tại https://coinmarketcap.com vào 23:00 giờ mỗi ngày (giờ UTC)
  • 1 USDT = 1 USD
  • PROB: giá khối lượng trung bình của 10 phút trước từ thị trường PROB/USDT tại ProBit Global được cập nhật mỗi phút.