Boltt Protocol (BOLTT) IEO

5thDanh sách đã được xác nhậnĐộc quyền

2019-07-24 03:00 ~ 2019-07-26 02:59 (GMT+0)

32% Bonus : PROB 30% Bonus : BTC, ETH, XRP, USDT

Mua PROBSố dư tài khoản khả dụng0.00000000PROB
Thanh toán
PROB
25%
50%
75%
100%
Bạn nhận
0
BOLTT
Kết thúc Bán

Giá trị ước tính0 USDT

Giá0.5 USDT

Số lượng mua0 BOLTT

Bonus0 BOLTT

Số lượng bao gồm cả Bonus0 BOLTT

CẨN THẬN

  • Sale and purchase of BOLTT take place between you and BOLTT (the “Issuer”) and ProBit is neither a seller nor a party as any capacity in the sale of BOLTT
  • Purchase of BOLTT is final and there will be no refunds or cancellations
  • Please contact the Issuer for any inquiries regarding BOLTT
  • Distribution schedule of BOLTT is to be determined by the Issuer.
  • US citizens cannot participate in this token sale.
  • Xem các điều khoản

Thông báo về Giá

  • BTC,ETH,XRP: Giá US$ đăng bởi CoinMarketCap tại https://coinmarketcap.com vào 8:00 sáng mỗi ngày (giờ Hàn Quốc)
  • 1 USDT = 1 US$
  • PROB: giá khối lượng trung bình của 10 phút trước từ thị trường PROB/USDT tại ProBit Global được cập nhật mỗi phút.

chi tiết

Name
Boltt Protocol (BOLTT)
Date
2019-07-24 03:00 (GMT+0)
Price
1 BOLTT = 0.5 USD
Bonus
32% Bonus for PROB
30% Bonus for BTC, ETH, XRP, USDT
Bonus Lockup
Bonus will be unlocked 2 weeks after end of IEO
Softcap
500,000 USD
Hardcap
3,000,000 USD
Usage
A Decentralised Digital Health Economy to Reward Personal Health using cutting edge Blockchain Tech
Tech
ERC-20