Blackpearl.Chain (BPLC) IEO

2ndDanh sách đã được xác nhận

2019-07-26 07:00 ~ 2019-08-07 03:05 (GMT+0)

16% Bonus : PROB 15% Bonus : BTC, ETH, XRP, USDT

Mua PROBSố dư tài khoản khả dụng0.00000000PROB
Thanh toán
PROB
25%
50%
75%
100%
Bạn nhận
0
BPLC
Kết thúc Bán

Giá trị ước tính0 USDT

Giá0.075 USDT

Số lượng mua0 BPLC

Bonus0 BPLC

Số lượng bao gồm cả Bonus0 BPLC

CẨN THẬN

  • Sale and purchase of Blackpearl.Chain take place between you and Blackpearl.Chain (the “Issuer”) and ProBit is neither a seller nor a party as any capacity in the sale of Blackpearl.Chain
  • Purchase of Blackpearl.Chain is final and there will be no refunds or cancellations
  • Please contact the Issuer for any inquiries regarding Blackpearl.Chain
  • Distribution schedule of Blackpearl.Chain is to be determined by the Issuer.
  • Xem các điều khoản

Thông báo về Giá

  • BTC,ETH,XRP: Giá US$ đăng bởi CoinMarketCap tại https://coinmarketcap.com vào 8:00 sáng mỗi ngày (giờ Hàn Quốc)
  • 1 USDT = 1 US$
  • PROB: giá khối lượng trung bình của 10 phút trước từ thị trường PROB/USDT tại ProBit Global được cập nhật mỗi phút.

chi tiết

Name
Blackpearl.Chain (BPLC)
Date
2019-07-26 07:00 (GMT+0)
Price
1 BPLC = 0.075 USD
Bonus
16% Bonus for PROB
15% Bonus for BTC, ETH, XRP, USDT
Bonus Lockup
2 months
Softcap
$500,000
Hardcap
$10,000,000
Usage
A new public blockchain Operating system and Network designed from the ground up
Whitepaper
Tech
ERC-20