Bitcoin BAM (BTCBAM) IEO

2ndDanh sách đã được xác nhận

2021-03-16 03:00 ~ 2021-03-23 02:59 (UTC+0)

10% Bonus : PROB 5% Bonus : BTC, ETH, XRP, USDT

Mua PROBSố dư tài khoản khả dụng0.00000000PROB
Thanh toán
PROB
25%
50%
75%
100%
Bạn nhận
0
BTCBAM
Kết thúc bán Vòng.2nd

Giá trị ước tính0 USDT

Giá2.2 USDT

Số lượng mua0 BTCBAM

Bonus0 BTCBAM

Số lượng bao gồm cả Bonus0 BTCBAM

Chi tiết

Name
Bitcoin BAM (BTCBAM)
Date
2021-03-16 03:00 (UTC+0)
Price
1 BTCBAM = 2.2 USDT
Bonus
10% Bonus for PROB
5% Bonus for BTC, ETH, XRP, USDT
Bonus Lockup
Softcap
5,000,000 USDT
Hardcap
6,000,000 USDT
Usage
Mining System gives a chance to mine totaly 7 coin in their system to its inverstors
Whitepaper
Tech
Investment bank coin, BTCBAM wallet, Debitcard
SNS
Minimum purchase
1 BTCBAM

CẨN THẬN

  • Sale and purchase of Bitcoin BAM take place between you and Bitcoin BAM (the “Issuer”) and ProBit is neither a seller nor a party as any capacity in the sale of Bitcoin BAM
  • Purchase of Bitcoin BAM is final and there will be no refunds or cancellations
  • Please contact the Issuer for any inquiries regarding Bitcoin BAM
  • Distribution schedule of Bitcoin BAM is to be determined by the Issuer.
  • Xem các điều khoản

Thông báo về Giá

  • BTC,ETH,XRP: Giá USD đăng bởi CoinMarketCap tại https://coinmarketcap.com vào 23:00 giờ mỗi ngày (giờ UTC)
  • 1 USDT = 1 USD
  • PROB: giá khối lượng trung bình của 10 phút trước từ thị trường PROB/USDT tại ProBit Global được cập nhật mỗi phút.