COIC (COIC) IEO

2nd
Danh sách đã được xác nhận
2019-04-18 03:00 ~ 2019-04-19 05:59 (UTC+0)
Mua PROBSố dư tài khoản khả dụng0.00000000PROB
Thanh toán
PROB
25%
50%
75%
100%
Bạn nhận
0
COIC
Kết thúc bán

Giá trị ước tính0 KRW

Giá16 KRW

Số lượng mua0 COIC

Bonus0 COIC

Số lượng bao gồm cả Bonus0 COIC

Chi tiết

Name
Cryptocurrency of Industrial IoT Culture (COIC)
Date
2019/04/18(Thur) 12:00pm
Price
1 COIC = 16 KRW
Bonus
10% (5% extra bonus when purchasing with PROB)
Bonus Lockup
-
ICO soft cap
2,500,000,000 KRW
ICO hard cap
25,000,000,000 KRW
Usage
Blockchain-based logistics services specialized in fresh food services
whitepaper
Tech
ERC-20
Minimum purchase
100 COIC

CẨN THẬN

  • Sale andpurchase of COIC take place between you and COIC (the “Issuer”) and ProBit is neither a seller nor a party as any capacity in the sale of COIC
  • Purchase of COIC is final and there will be no refunds or cancellations
  • Please contact the Issuer for any inquiries regarding COIC
  • Distribution schedule of COIC is to be determined by the Issuer.
  • Xem các điều khoản

Thông báo về Giá

  • BTC,ETH,XRP: Giá USD đăng bởi CoinMarketCap tại https://coinmarketcap.com vào 23:00 giờ mỗi ngày (giờ UTC)
  • 1 USDT = 1 USD
  • PROB: giá khối lượng trung bình của 10 phút trước từ thị trường PROB/USDT tại ProBit Global được cập nhật mỗi phút.