Digital Bank of Africa (DBA) IEO

3rdDanh sách đã được xác nhận

2021-11-23 05:00 ~ 2021-11-25 04:00 (UTC+0)

80% Bonus : PROB 75% Bonus : BTC, ETH, XRP, USDT

Mua PROBSố dư tài khoản khả dụng0.00000000PROB
Thanh toán
PROB
25%
50%
75%
100%
Bạn nhận
0
DBA
Kết thúc bán

Giá trị ước tính0 USDT

Giá11 USDT

Số lượng mua0 DBA

Bonus0 DBA

Số lượng bao gồm cả Bonus0 DBA

Chi tiết

Name
Digital Bank of Africa (DBA)
Date
2021-11-23 05:00 (UTC+0)
Price
1 DBA = 11 USDT
Homepage
Bonus
80% Bonus for PROB
75% Bonus for BTC, ETH, XRP, USDT
Bonus Lockup
1 week
Softcap
200,000,000 USDT
Hardcap
1,900,000,000 USDT
Usage
The Multipurpose African Bank
Whitepaper
Tech
BEP20
Minimum purchase
1 DBA

CẨN THẬN

  • Sale and purchase of Digital Bank of Africa take place between you and Digital Bank of Africa (the "Issuer") and ProBit is neither a seller nor a party as any capacity in the sale of Digital Bank of Africa
  • Purchase of Digital Bank of Africa is final and there will be no refunds or cancellations
  • Please contact the Issuer for any inquiries regarding Digital Bank of Africa
  • Distribution schedule of Digital Bank of Africa is to be determined by the Issuer.
  • Xem các điều khoản

Thông báo về Giá

  • BTC,ETH,XRP: Giá USD đăng bởi CoinMarketCap tại https://coinmarketcap.com vào 23:00 giờ mỗi ngày (giờ UTC)
  • 1 USDT = 1 USD
  • PROB: giá khối lượng trung bình của 10 phút trước từ thị trường PROB/USDT tại ProBit Global được cập nhật mỗi phút.