Diagon (DGN) IEO

2ndDanh sách đã được xác nhậnĐộc quyền

2020-02-24 06:00 ~ 2020-02-28 05:59 (UTC+0)

20% Bonus : PROB 15% Bonus : BTC, ETH, XRP, USDT

Mua PROBSố dư tài khoản khả dụng0.00000000PROB
Thanh toán
PROB
25%
50%
75%
100%
Bạn nhận
0
DGN
Kết thúc bán Vòng.2nd

Giá trị ước tính0 USDT

Giá0.2 USDT

Số lượng mua0 DGN

Bonus0 DGN

Số lượng bao gồm cả Bonus0 DGN

CẨN THẬN

  • Sale and purchase of DGN take place between you and DGN (the “Issuer”) and ProBit is neither a seller nor a party as any capacity in the sale of DGN
  • Purchase of DGN is final and there will be no refunds or cancellations
  • Please contact the Issuer for any inquiries regarding DGN
  • Distribution schedule of DGN is to be determined by the Issuer.
  • Xem các điều khoản

Thông báo về Giá

  • BTC,ETH,XRP: Giá USD đăng bởi CoinMarketCap tại https://coinmarketcap.com vào 23:00 giờ mỗi ngày (giờ UTC)
  • 1 USDT = 1 USD
  • PROB: giá khối lượng trung bình của 10 phút trước từ thị trường PROB/USDT tại ProBit Global được cập nhật mỗi phút.