Ecoreal Estate (ECOREAL) IEO

3rdDanh sách đã được xác nhận

2022-05-09 06:00 ~ 2022-05-18 06:00 (UTC+0)

30% Bonus : PROB 20% Bonus : BTC, ETH, XRP, USDT

Mua PROBSố dư tài khoản khả dụng0.00000000PROB
Thanh toán
PROB
25%
50%
75%
100%
Bạn nhận
0
ECOREAL
Kết thúc bán

Giá trị ước tính0 USDT

Giá0.15 USDT

Số lượng mua0 ECOREAL

Bonus0 ECOREAL

Số lượng bao gồm cả Bonus0 ECOREAL

Chi tiết

Name
Ecoreal Estate (ECOREAL)
Date
2022-05-09 06:00 (UTC+0)
Price
1 ECOREAL = 0.15 USDT
Homepage
Bonus
30% Bonus for PROB
20% Bonus for BTC, ETH, XRP, USDT
Bonus Lockup
Softcap
0 USDT
Hardcap
2,000,000 USDT
Usage
Cryptocurrency for NFTs, Artworks, Paintings, Artists, Collectors and Galleries Worldwide
Whitepaper
Tech
ERC20
Minimum purchase
1 ECOREAL

CẨN THẬN

  • Sale and purchase of Ecoreal Estate take place between you and Ecoreal Estate (the "Issuer") and ProBit is neither a seller nor a party as any capacity in the sale of Ecoreal Estate
  • Purchase of Ecoreal Estate is final and there will be no refunds or cancellations
  • Please contact the Issuer for any inquiries regarding Ecoreal Estate
  • Distribution schedule of Ecoreal Estate is to be determined by the Issuer.
  • Xem các điều khoản

Thông báo về Giá

  • BTC,ETH,XRP: Giá USD đăng bởi CoinMarketCap tại https://coinmarketcap.com vào 23:00 giờ mỗi ngày (giờ UTC)
  • 1 USDT = 1 USD
  • PROB: giá khối lượng trung bình của 10 phút trước từ thị trường PROB/USDT tại ProBit Global được cập nhật mỗi phút.