Fairface (FAF) IEO

2ndDanh sách đã được xác nhận

2022-03-14 07:00 ~ 2022-03-18 07:00 (UTC+0)

5% Bonus : PROB

Mua PROBSố dư tài khoản khả dụng0.00000000PROB
Thanh toán
PROB
25%
50%
75%
100%
Bạn nhận
0
FAF
Kết thúc bán Vòng.2nd

Giá trị ước tính0 USDT

Giá0.055 USDT

Số lượng mua0 FAF

Bonus0 FAF

Số lượng bao gồm cả Bonus0 FAF

CẨN THẬN

  • Sale and purchase of Fairface take place between you and Fairface (the "Issuer") and ProBit is neither a seller nor a party as any capacity in the sale of Fairface
  • Purchase of Fairface is final and there will be no refunds or cancellations
  • Please contact the Issuer for any inquiries regarding Fairface
  • Distribution schedule of Fairface is to be determined by the Issuer.
  • Xem các điều khoản

Thông báo về Giá

  • BTC,ETH,XRP: Giá USD đăng bởi CoinMarketCap tại https://coinmarketcap.com vào 23:00 giờ mỗi ngày (giờ UTC)
  • 1 USDT = 1 USD
  • PROB: giá khối lượng trung bình của 10 phút trước từ thị trường PROB/USDT tại ProBit Global được cập nhật mỗi phút.