Finance Blocks Token (FBX) IEO

2ndLAUNCHPADDanh sách đã được xác nhận

2022-02-24 06:00 ~ 2022-03-01 06:00 (GMT+0)

20% Bonus : PROB 18% Bonus : BTC, ETH, XRP, USDT

Mua PROBSố dư tài khoản khả dụng0.00000000PROB
Thanh toán
PROB
25%
50%
75%
100%
Bạn nhận
0
FBX
Kết thúc Sale số.2

Giá trị ước tính0 USDT

Giá0.1 USDT

Số lượng mua0 FBX

Bonus0 FBX

Số lượng bao gồm cả Bonus0 FBX

CẨN THẬN

  • Sale and purchase of Finance Blocks Token take place between you and Finance Blocks Token (the "Issuer") and ProBit is neither a seller nor a party as any capacity in the sale of Finance Blocks Token
  • Purchase of Finance Blocks Token is final and there will be no refunds or cancellations
  • Please contact the Issuer for any inquiries regarding Finance Blocks Token
  • Distribution schedule of Finance Blocks Token is to be determined by the Issuer.
  • Xem các điều khoản

Thông báo về Giá

  • BTC,ETH,XRP: Giá US$ đăng bởi CoinMarketCap tại https://coinmarketcap.com vào 8:00 sáng mỗi ngày (giờ Hàn Quốc)
  • 1 USDT = 1 US$
  • PROB: giá khối lượng trung bình của 10 phút trước từ thị trường PROB/USDT tại ProBit Global được cập nhật mỗi phút.

chi tiết

Name
Finance Blocks Token (FBX)
Date
2022-02-24 06:00 (GMT+0)
Price
1 FBX = 0.1 USDT
Homepage
Bonus
20% Bonus for PROB
18% Bonus for BTC, ETH, XRP, USDT
Bonus Lockup
Softcap
1,000,000 USDT
Hardcap
5,250,000 USDT
Usage
A Trustless Protocol For Open And Transparent Rural Banking
Whitepaper
Tech
ERC20