GoldeNugget (GNTO) IEO

2ndListing on thg 10 30

2019-10-07 05:00 ~ 2019-10-11 14:59 (UTC+0)

20% Bonus : PROB 17% Bonus : BTC, ETH, XRP, USDT

Mua PROBSố dư tài khoản khả dụng0.00000000PROB
Thanh toán
PROB
25%
50%
75%
100%
Bạn nhận
0
GNTO
Kết thúc bán Vòng.2nd

Giá trị ước tính0 USDT

Giá0.97 USDT

Số lượng mua0 GNTO

Bonus0 GNTO

Số lượng bao gồm cả Bonus0 GNTO

Chi tiết

Name
GoldeNugget (GNTO)
Date
2019-10-07 05:00 (UTC+0)
Price
1 GNTO = 0.97 USD
Bonus
20% Bonus for PROB
17% Bonus for BTC, ETH, XRP, USDT
Bonus Lockup
1 month
Softcap
2,000,000 GNTO
Hardcap
19,500,000 GNTO
Usage
Goldenugget is the first Crypto platform that allows its Token (GNTO) holders to purchase or Dutch Auction its Mined Gold.
Tech
ERC-20
Minimum purchase
100 GNTO

CẨN THẬN

  • Sale and purchase of GNTO take place between you and GNTO (the “Issuer”) and ProBit is neither a seller nor a party as any capacity in the sale of GNTO
  • Purchase of GNTO is final and there will be no refunds or cancellations
  • Please contact the Issuer for any inquiries regarding GNTO
  • Distribution schedule of GNTO is to be determined by the Issuer.
  • Xem các điều khoản

Thông báo về Giá

  • BTC,ETH,XRP: Giá USD đăng bởi CoinMarketCap tại https://coinmarketcap.com vào 23:00 giờ mỗi ngày (giờ UTC)
  • 1 USDT = 1 USD
  • PROB: giá khối lượng trung bình của 10 phút trước từ thị trường PROB/USDT tại ProBit Global được cập nhật mỗi phút.