HODLpad 3rd Round (HODL) IEO

Listing on thg 4 1

2024-03-20 03:00 ~ 2024-03-29 03:00 (UTC+0)

5% Bonus : PROB

Mua PROBSố dư tài khoản khả dụng0.00000000PROB
Thanh toán
PROB
25%
50%
75%
100%
Bạn nhận
0
HODL
Kết thúc bán

Giá trị ước tính0 USDT

Giá0.15 USDT

Số lượng mua0 HODL

Bonus0 HODL

Số lượng bao gồm cả Bonus0 HODL

CẨN THẬN

  • Sale and purchase of HODL take place between you and HODL (the "Issuer") and ProBit is neither a seller nor a party as any capacity in the sale of HODL
  • Purchase of HODL is final and there will be no refunds or cancellations
  • Please contact the Issuer for any inquiries regarding HODL
  • Distribution schedule of HODL is to be determined by the Issuer
  • Xem các điều khoản

Thông báo về Giá

  • BTC,ETH: Giá USD đăng bởi CoinMarketCap tại https://coinmarketcap.com vào 23:00 giờ mỗi ngày (giờ UTC)
  • 1 USDT = 1 USD
  • PROB: giá khối lượng trung bình của 10 phút trước từ thị trường PROB/USDT tại ProBit Global được cập nhật mỗi phút.