Joltify Finance (JOLT) IEO

2ndDanh sách đã được xác nhận

2022-03-02 06:00 ~ 2022-03-15 06:00 (UTC+0)

22% Bonus : PROB 20% Bonus : BTC, ETH, XRP, USDT

Mua PROBSố dư tài khoản khả dụng0.00000000PROB
Thanh toán
PROB
25%
50%
75%
100%
Bạn nhận
0
JOLT
Kết thúc bán Vòng.2nd

Giá trị ước tính0 USDT

Giá0.2 USDT

Số lượng mua0 JOLT

Bonus0 JOLT

Số lượng bao gồm cả Bonus0 JOLT

Chi tiết

Name
Joltify Finance (JOLT)
Date
2022-03-02 06:00 (UTC+0)
Price
1 JOLT = 0.2 USDT
Homepage
Bonus
22% Bonus for PROB
20% Bonus for BTC, ETH, XRP, USDT
Bonus Lockup
Softcap
0 USDT
Hardcap
1,000,000 USDT
Usage
Defi Disruptor For Real World Assets
Whitepaper
Tech
BEP20
Minimum purchase
5 JOLT

CẨN THẬN

  • Sale and purchase of Joltify Finance take place between you and Joltify Finance (the "Issuer") and ProBit is neither a seller nor a party as any capacity in the sale of Joltify Finance
  • Purchase of Joltify Finance is final and there will be no refunds or cancellations
  • Please contact the Issuer for any inquiries regarding Joltify Finance
  • Distribution schedule of Joltify Finance is to be determined by the Issuer.
  • Xem các điều khoản

Thông báo về Giá

  • BTC,ETH,XRP: Giá USD đăng bởi CoinMarketCap tại https://coinmarketcap.com vào 23:00 giờ mỗi ngày (giờ UTC)
  • 1 USDT = 1 USD
  • PROB: giá khối lượng trung bình của 10 phút trước từ thị trường PROB/USDT tại ProBit Global được cập nhật mỗi phút.