KOL (KOL) IEO

Danh sách đã được xác nhận

2019-08-28 03:00 ~ 2019-08-29 02:59 (GMT+0)

25% Bonus : PROB

Mua PROBSố dư tài khoản khả dụng0.00000000PROB
Thanh toán
PROB
25%
50%
75%
100%
Bạn nhận
0
KOL
Kết thúc bán

Giá trị ước tính0 USDT

Giá0.01 USDT

Số lượng mua0 KOL

Bonus0 KOL

Số lượng bao gồm cả Bonus0 KOL

CẨN THẬN

  • Sale and purchase of KOL take place between you and KOL (the “Issuer”) and ProBit is neither a seller nor a party as any capacity in the sale of KOL
  • Purchase of KOL is final and there will be no refunds or cancellations
  • Please contact the Issuer for any inquiries regarding KOL
  • Distribution schedule of KOL is to be determined by the Issuer.
  • Xem các điều khoản

Thông báo về Giá

  • BTC,ETH,XRP: Giá US$ đăng bởi CoinMarketCap tại https://coinmarketcap.com vào 8:00 sáng mỗi ngày (giờ Hàn Quốc)
  • 1 USDT = 1 US$
  • PROB: giá khối lượng trung bình của 10 phút trước từ thị trường PROB/USDT tại ProBit Global được cập nhật mỗi phút.