Sangkara (MISA) IEO

Danh sách đã được xác nhận

2021-11-29 09:00 ~ 2021-12-05 04:00 (GMT+0)

25% Bonus : PROB 20% Bonus : BTC, ETH, XRP, USDT

Mua PROBSố dư tài khoản khả dụng0.00000000PROB
Thanh toán
PROB
25%
50%
75%
100%
Bạn nhận
0
MISA
Kết thúc Sale số.1

Giá trị ước tính0 USDT

Giá0.0005 USDT

Số lượng mua0 MISA

Bonus0 MISA

Số lượng bao gồm cả Bonus0 MISA

CẨN THẬN

  • Sale and purchase of Sangkara take place between you and Sangkara (the "Issuer") and ProBit is neither a seller nor a party as any capacity in the sale of Sangkara
  • Purchase of Sangkara is final and there will be no refunds or cancellations
  • Please contact the Issuer for any inquiries regarding Sangkara
  • Distribution schedule of Sangkara is to be determined by the Issuer.
  • Xem các điều khoản

Thông báo về Giá

  • BTC,ETH,XRP: Giá US$ đăng bởi CoinMarketCap tại https://coinmarketcap.com vào 8:00 sáng mỗi ngày (giờ Hàn Quốc)
  • 1 USDT = 1 US$
  • PROB: giá khối lượng trung bình của 10 phút trước từ thị trường PROB/USDT tại ProBit Global được cập nhật mỗi phút.

chi tiết

Name
Sangkara (MISA)
Date
2021-11-29 09:00 (GMT+0)
Price
1 MISA = 0.0005 USDT
Homepage
Bonus
25% Bonus for PROB
20% Bonus for BTC, ETH, XRP, USDT
Bonus Lockup
Softcap
0 USDT
Hardcap
1,000,000 USDT
Usage
The First Token in Indonesia with Underlying Fixed Assets and NFT Creation for Artist
Tech
BEP20