Sangkara (MISA) IEO

2ndDanh sách đã được xác nhận

2021-12-07 05:00 ~ 2021-12-11 06:00 (UTC+0)

15% Bonus : PROB 10% Bonus : BTC, ETH, XRP, USDT

Mua PROBSố dư tài khoản khả dụng0.00000000PROB
Thanh toán
PROB
25%
50%
75%
100%
Bạn nhận
0
MISA
Kết thúc bán Vòng.2nd

Giá trị ước tính0 USDT

Giá0.000525 USDT

Số lượng mua0 MISA

Bonus0 MISA

Số lượng bao gồm cả Bonus0 MISA

Chi tiết

Name
Sangkara (MISA)
Date
2021-12-07 05:00 (UTC+0)
Price
1 MISA = 0.000525 USDT
Homepage
Bonus
15% Bonus for PROB
10% Bonus for BTC, ETH, XRP, USDT
Bonus Lockup
Softcap
0 USDT
Hardcap
1,000,000 USDT
Usage
The First Token in Indonesia with Underlying Fixed Assets and NFT Creation for Artist
Tech
BEP20
Minimum purchase
20,000 MISA

CẨN THẬN

  • Sale and purchase of Sangkara take place between you and Sangkara (the "Issuer") and ProBit is neither a seller nor a party as any capacity in the sale of Sangkara
  • Purchase of Sangkara is final and there will be no refunds or cancellations
  • Please contact the Issuer for any inquiries regarding Sangkara
  • Distribution schedule of Sangkara is to be determined by the Issuer.
  • Xem các điều khoản

Thông báo về Giá

  • BTC,ETH,XRP: Giá USD đăng bởi CoinMarketCap tại https://coinmarketcap.com vào 23:00 giờ mỗi ngày (giờ UTC)
  • 1 USDT = 1 USD
  • PROB: giá khối lượng trung bình của 10 phút trước từ thị trường PROB/USDT tại ProBit Global được cập nhật mỗi phút.