MozoX (MOZOX) IEO

2ndListing on thg 3 3

2020-01-02 06:00 ~ 2020-01-12 13:59 (UTC+0)

35% Bonus : PROB 30% Bonus : BTC, ETH, USDT

Mua PROBSố dư tài khoản khả dụng0.00000000PROB
Thanh toán
PROB
25%
50%
75%
100%
Bạn nhận
0
MOZOX
Kết thúc bán Vòng.2nd

Giá trị ước tính0 ETH

Giá0.000002 ETH

Số lượng mua0 MOZOX

Bonus0 MOZOX

Số lượng bao gồm cả Bonus0 MOZOX

Chi tiết

Name
MozoX (MOZOX)
Date
2020-01-02 06:00 (UTC+0)
Price
1 MOZOX = 0.000002 ETH
Bonus
35% Bonus for PROB
30% Bonus for BTC, ETH, USDT
Bonus Lockup
None
Softcap
None
Hardcap
3,800,000 USD
Usage
MozoX is a blockchain-based solution for venues and retailers to increase and control foot traffic at offline stores.
Whitepaper
Tech
ERC-20
Minimum purchase
0 MOZOX

CẨN THẬN

  • Sale and purchase of MOZOX take place between you and MOZOX (the “Issuer”) and ProBit is neither a seller nor a party as any capacity in the sale of MOZOX
  • Purchase of MOZOX is final and there will be no refunds or cancellations
  • Please contact the Issuer for any inquiries regarding MOZOX
  • Distribution schedule of MOZOX is to be determined by the Issuer.
  • Xem các điều khoản

Thông báo về Giá

  • BTC,ETH: Giá USD đăng bởi CoinMarketCap tại https://coinmarketcap.com vào 23:00 giờ mỗi ngày (giờ UTC)
  • 1 USDT = 1 USD
  • PROB: giá khối lượng trung bình của 10 phút trước từ thị trường PROB/USDT tại ProBit Global được cập nhật mỗi phút.