MTGX 3rd round (MTGX) IEO

Listing on thg 12 22

2023-12-08 03:00 ~ 2023-12-18 03:00 (UTC+0)

5% Bonus : PROB

Mua PROBSố dư tài khoản khả dụng0.00000000PROB
Thanh toán
PROB
25%
50%
75%
100%
Bạn nhận
0
MTGX
Kết thúc bán

Giá trị ước tính0 USDT

Giá0.0006 USDT

Số lượng mua0 MTGX

Bonus0 MTGX

Số lượng bao gồm cả Bonus0 MTGX

CẨN THẬN

  • Sale and purchase of MTGX take place between you and MTGX (the "Issuer") and ProBit is neither a seller nor a party as any capacity in the sale of MTGX
  • Purchase of MTGX is final and there will be no refunds or cancellations
  • Please contact the Issuer for any inquiries regarding MTGX
  • Distribution schedule of MTGX is to be determined by the Issuer
  • Xem các điều khoản

Thông báo về Giá

  • BTC,ETH: Giá USD đăng bởi CoinMarketCap tại https://coinmarketcap.com vào 23:00 giờ mỗi ngày (giờ UTC)
  • 1 USDT = 1 USD
  • PROB: giá khối lượng trung bình của 10 phút trước từ thị trường PROB/USDT tại ProBit Global được cập nhật mỗi phút.