Non

Danh sách đã được xác nhận

2021-07-01 03:00 ~ 2021-07-04 03:00 (GMT+0)

10% Bonus : PROB 7% Bonus : BNB, BTC, USDT

Mua PROBSố dư tài khoản khả dụng0.00000000PROB
Thanh toán
PROB
25%
50%
75%
100%
Bạn nhận
0
NFD
Kết thúc Sale số.1

Giá trị ước tính0 USDT

Giá35 USDT

Số lượng mua0 NFD

Bonus0 NFD

Số lượng bao gồm cả Bonus0 NFD

CẨN THẬN

  • Sale and purchase of Non-Fungible-Defi take place between you and Non-Fungible-Defi (the “Issuer”) and ProBit is neither a seller nor a party as any capacity in the sale of Non-Fungible-Defi
  • Purchase of Non-Fungible-Defi is final and there will be no refunds or cancellations
  • Please contact the Issuer for any inquiries regarding Non-Fungible-Defi
  • Distribution schedule of Non-Fungible-Defi is to be determined by the Issuer.
  • Xem các điều khoản

Thông báo về Giá

  • BTC,BNB: Giá US$ đăng bởi CoinMarketCap tại https://coinmarketcap.com vào 8:00 sáng mỗi ngày (giờ Hàn Quốc)
  • 1 USDT = 1 US$
  • PROB: giá khối lượng trung bình của 10 phút trước từ thị trường PROB/USDT tại ProBit Global được cập nhật mỗi phút.

chi tiết

Name
Non-Fungible-Defi (NFD)
Date
2021-07-01 03:00 (GMT+0)
Price
1 NFD = 35 USDT
Homepage
Bonus
10% Bonus for PROB
7% Bonus for BNB, BTC, USDT
Bonus Lockup
1 month
Softcap
350,000 USDT
Hardcap
550,000 USDT
Usage
To develop multiple ecosystems based on rare NFT’s and DeFi layers
Tech
Binance Smart Chain